Privacybeleid

Informatie

 U heeft het recht uw opgeslagen gegevens te corrigeren, verwijderen of blokkeren. Neem contact met ons op via de klantenservice. Vanwege handels-en fiscale bewaartermijnen, tot 10 jaar, is een annuleringsverzoek helaas niet mogelijk. Volgens de e-commerce-richtlijn 200/31/EC van het Europees Parlement en de Raad van 8.6.2000 gevallen treden op naar de plaats van het blokkeren van de gegevens.

Gebruik Persoonlijke gegevens

leanangle.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te verwerken. Alle klantgegevens worden door ons gebruikt en worden opgeslagen en verwerkt volgens de Richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 24 1995.

Veiligheid Persoonlijke gegevens

 Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld met een 128 bit SSL-encryptie over het internet. We maken gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Openbaarmaking aan derden

 Uw informatie wordt gedeeld met derden, met inbegrip van uw huisadres en e-mailadres zonder uw uitdrukkelijke en herroepbare toestemming. Uitgesloten van deze, zijn onze dienstverlenende partners, de orderverwerking voor de transmissie van gegevens, zoals het personeel dat verantwoordelijk is voor de rederij en het personeel verantwoordelijk voor het verwerken van de betalingen. In deze gevallen is het volume van de verzonden gegevens alleen beperkt tot de noodzakelijke gegevens.

Cookies 
In deze webshop zal de cookie informatie over de inhoud van uw winkelwagentje worden opgeslagen en kunnen worden geraadpleegd tijdens uw volgende bezoek. Als u zich bij ons aanmeldt of een bestelling plaatst, zullen uw klantgegevens worden opgeslagen

Nieuwsbrief
Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan we uw e-mailadres op voor het doel van reclame, marktonderzoek en afmelden voor onze nieuwsbrief.


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Volgens de wetgeving van het AGV bieden wij transparantie over het gebruik van uw gegevens. Vanwege deze reden zullen wij u daarom meer informatie over hoe wij uw data voor service en marketing doeleinden gebruiken geven. Ook hebben we uitgebreid beschreven wat uw nieuwe rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het gebruik van uw gegevens
Om u de beste ervaring te geven via ons bedrijf hebben wij daar uw gegevens voor nodig.

Op basis van uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek direct zien wat u besteld heeft om zodoende u advies te kunnen geven. Ook kunnen we wij preventief contact opnemen als we een fout zien in een bestelling.

Daarnaast kunnen wij u een nieuwsbrief sturen met blogs, aanbiedingen en productintroducties.

Wat u kunt doen
Via onze website kunt u uw communicatievoorkeuren opgeven, mocht u niks aanpassen dan gaan wij ervanuit dat u de huidige instellingen wenst te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde producten te kunnen leveren.

Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via de mail. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u de instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief.
 

Met wie delen wij de persoonsgegevens?
Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt met derden om transacties te vergemakkelijken en te autoriseren.

Daarbij kan gedacht worden aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling en aan betalingsdienstaanbieders.

Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen kunnen wij tevens de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven.

In sommige gevallen kan de verwerking vereisen dat uw persoonlijke gegevens naar andere landen moeten worden verzonden.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@leanangle.nl vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Welke cookies gebruiken wij?
Om het gebruik van onze website zo goed mogelijk op u af te stemmen en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Indien u van mening bent dat Lean Angle Products uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar info@leanangle.nl.